STREAM ve Yapay Zeka Kongresi

Projenin altıncı aşaması olan “Uygulamalı STREAM ve Yapay Zekâ Eğitimleri” aşamasında; 81 ilin bilim elçileri Manisa’da bir araya geldi. Önceki aşamalarda verilen çevrimiçi eğitimlerin çıktılarını almak, teorik bilgiyi gerçek hayata aktarabilmek ve bilgiyi derinleştirebilmek amacıyla yüz yüze eğitimler gerçekleştirildi. Bu aşamada bilim elçilerine liderlik, çok kültürlü iletişim, takım çalışması gibi 21. yüzyılın oldukça kritik olan sosyal beceriler kazandırıldı.

Projenin yedinci aşaması olan “Proje, Bilim ve Teknoloji Festivali’nin Proje Sergisi Aşaması”nda; 81 ilin bilim elçileri, hibrit bir modelle aldıkları eğitimler çerçevesinde “STREAM It Up!” projesinin felsefesine uygun multidisipliner yaklaşımla projeler hazırladı. Tüm bu projeler, tamamlandıktan sonra halkın da erişebileceği bir şekilde sergilendi. Sergiye Manisa ve çevre illerden gelen öğrenciler davet edildi ve hazırlanan projeleri görme fırsatı sağlandı. Bilim elçilerinin büyüyen başarıları, yaratıcılığını, keşfetme ruhu ve bilgi birikimi ışığında multidisipliner yaklaşımla hazırlanan projeler alanlarında yetkin akademisyenlerden oluşturulmuş jüri ekibi tarafından puanlanarak ön değerlendirme aşaması tamamlandı.

Projenin 19 – 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek son aşaması olan “STREAM ve Yapay Zekâ Kongresi” aşamasında; eğitimler ve festival sonrası çevrimiçi gerçekleştirilecek uluslararası bir kongre gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında sözlü bildiri için proje katılımcılarından, akademik bildiri için yerli ve yabancı alan uzmanlarından çalışma yapmaları beklenmektedir.


Bilim Elçileri Proje Takımları
Detaylı bilgi almak için takım kartına tıklayabilirsiniz.


STREAM ve Yapay Zeka Kongresi'ne Katılmak için

Takım Logoları