STREAM ve Yapay Zeka Kongresi 19-20 Haziran Tarihleri Arasında Gerçekleşecektir

  • Genel

STREAM It Up! projesi, bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEAM) alanlarının yanı sıra bir diğer önemli bileşen olan literatür okur-yazarlığı (reading literacy) kavramını bir araya getirmeyi hedeflemektedir. STREAM It Up! (SIU!) projesi ile öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasını desteklemek ve gerçek hayattaki sorunlara İngilizce dil gelişimleri ile birlikte disiplinler arası bir yaklaşımla çözüm önerileri sunma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Günümüzde, STEAM becerileri ve okuma-yazma becerileri, geleceğin liderlerini yetiştirmek için birbirinden ayrılamaz iki unsur haline gelmiştir. STREAM It Up! projesi, bilim ve teknolojiyle sanatın, matematikle okuma-yazmanın nasıl iç içe geçtiğini göstererek, onlara daha bütünsel bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Bilim elçilerinin bu becerileri bütünleşmiş bir şekilde geliştirebilmesini sağlamak adına yeni ve yenilikçi yaklaşımlar sunmaktadır. Bu proje, bilim elçilerinin meraklarını tetiklemek, keşfetme arzularını güçlendirmek ve yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak için özgün etkinlikler ve projeler içermektedir.

Bu kapsamda 2 Ağustos 2022 – 30 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleşen STREAM It Up!-2 projesi, bilim elçilerinin sadece bilgi öğrenmekle kalınmayıp, bu bilgileri günlük yaşamlarında uygulamaya dönüştürebilmeleri amacıyla 8 aşamalı bir eğitim süreci sunmuştur.

  1. STREAM ve Yapay Zekâ Mobil Uygulaması (2 Ağustos 2022 – 30 Haziran 2023)
  2. İngilizce Dil Gelişimi (19 Eylül 2022 – 30 Haziran 2023)
  3. STREAM ve Yapay Zeka Dil Eğitimleri (11 Kasım 2022 – 21 Kasım 2022)
  4. Teorik STREAM ve Yapay Zeka Eğitimleri (02 Aralık 2022 – 26 Aralık 2022)
  5. Bilim İnsanları ile Seminerler Bilim Merkezi Ziyaretleri (20 Ocak 2023 – 25 Nisan 2023)
  6. Uygulamalı STREAM ve Yapay Zeka Eğitimleri (01 Mayıs 2023 – 9 Mayıs 2023)
  7. Proje, Bilim ve Teknoloji Festivali Proje Sergisi (10 Mayıs 2023 – 13 Mayıs 2023)
  8. STREAM ve Yapay Zeka Kongresi (19 Haziran 2023 – 20 Haziran 2023) 

Projenin altıncı aşaması olan “Uygulamalı STREAM ve Yapay Zekâ Eğitimleri” aşamasında; 81 ilin bilim elçileri Manisa’da bir araya geldi. Önceki aşamalarda verilen çevrimiçi eğitimlerin çıktılarını almak, teorik bilgiyi gerçek hayata aktarabilmek ve bilgiyi derinleştirebilmek amacıyla yüz yüze eğitimler gerçekleştirildi. Bu aşamada bilim elçilerine liderlik, çok kültürlü iletişim, takım çalışması gibi 21. yüzyılın oldukça kritik olan sosyal beceriler kazandırıldı.

Projenin yedinci aşaması olan “Proje, Bilim ve Teknoloji Festivali’nin Proje Sergisi Aşaması”nda; 81 ilin bilim elçileri, hibrit bir modelle aldıkları eğitimler çerçevesinde “STREAM It Up!” projesinin felsefesine uygun multidisipliner yaklaşımla projeler hazırladı. Tüm bu projeler, tamamlandıktan sonra halkın da erişebileceği bir şekilde sergilendi. Sergiye Manisa ve çevre illerden gelen öğrenciler davet edildi ve hazırlanan projeleri görme fırsatı sağlandı. Bilim elçilerinin büyüyen başarıları, yaratıcılığını, keşfetme ruhu ve bilgi birikimi ışığında multidisipliner yaklaşımla hazırlanan projeler alanlarında yetkin akademisyenlerden oluşturulmuş jüri ekibi tarafından puanlanarak ön değerlendirme aşaması tamamlandı. Projenin 19 – 20 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek son aşaması olan “STREAM ve Yapay Zekâ Kongresi” aşamasında; eğitimler ve festival sonrası çevrimiçi gerçekleştirilecek uluslararası bir kongre gerçekleştirilecektir. Kongre kapsamında sözlü bildiri için proje katılımcılarından, akademik bildiri için yerli ve yabancı alan uzmanlarından çalışma yapmaları beklenmektedir.